Xem Sơ yếu lý lịch của bạn và trực tiếp gửi email tuyển dụng đến.

Với những kỹ sư IT, sinh học, cơ khí, điện khí, . . .
Với những người chuyên ngành kinh doanh thương mại, phiên dịch, biên dịch, . . .
Chúng tôi cũng cấp 3 hỗ trợ để việc tuyển dụng nhân tài từ các công ty tốt nhất được gửi đến cho bạn.
Hàng loạt các công ty trong các lĩnh vực khác nhau, từ các công ty được niêm yết cho đến các công ty liên doanh đang đưa ra các cơ hội tuyển dụng

Với 3 sự hỗ trợ từ Chiêu mộ nhân tài JP, tuyển dụng sẽ được gửi tới !

Điều chỉnh Sơ yếu lý lịch

就職推薦状

Làm cho CV của bạn thu hút hơn nữa !

Chiêu mộ nhân tài

スカウト

Tuyển dụng được trực tiếp gửi đến từ các công ty Nhật đã xem CV của bạn. Lesson Buổi học

日本語.COM

VISAサポート

Nếu tìm được việc làm, việc học đàm thoại tiếng Nhật 『日本語.COM』sẽ miễn phí.

Thư từ quản lý
message

Tìm kiếm theo điều kiện
Search

Lý lịch WEB