Tìm kiếm theo trình độ tiếng Nhật

Tìm kiếm theo trình độ tiếng Nhật

Kết quả tìm kiếm24trường hợp

Sắp xếp | 新着順 | Mức lương thu nhập |
Nghỉ thứ bảy và chủ nhật N2Tương đương OK Kỹ sư Thay đổi ngày 9:00〜18:00
WEB APPLICATION ENGINEER

WEB APPLICATION ENGINEER

〇Thiết kế và phát triển ứng dụng phần mềm mở
・Tham gia vào các giai đoạn trải rộng từ kiểm tra thông số kỹ thuật thiết kế chi tiết, lập trình, test, gỡ lỗi, kiểm tra thực tế tập trung vào hệ thống kinh doanh.

Xem chi tiết
Ngành nghề/nghề nghiệp WEB/IT・Công nghệ thông tin
Năng lực tiếng Nhật bắt buộc N2Tương đương
Tiền lương ・Dự tính thu nhập năm 350 ~ 800 vạn yên ・Lương tháng: 21~ 44 vạn yên ※Quyết định dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng ・Tiền thưởng 2 lần/năm (Trung bình 3 tháng), tăng lương 1 lần/năm
Thời gian làm việc 09:00~18:00
Nghỉ thứ bảy và chủ nhật N2Tương đương OK Kỹ sư Thay đổi ngày 9:00〜18:00
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN MỀM NHÚNG

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ PHẦN MỀM NHÚNG

〇Thiết kế và phát triển phần mềm nhúng
・Tham gia vào các giai đoạn trải rộng từ kiểm tra thông số kỹ thuật thiết kế chi tiết, lập trình, test, gỡ lỗi, kiểm tra thực tế tập trung vào hệ thống kinh doanh.

Xem chi tiết
Ngành nghề/nghề nghiệp WEB/IT・Công nghệ thông tin
Năng lực tiếng Nhật bắt buộc N2Tương đương
Tiền lương ・Dự tính thu nhập năm 350 ~ 800 vạn yên ・Lương tháng: 21~ 44 vạn yên ※Quyết định dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng ・Tiền thưởng 2 lần/năm (Trung bình 3 tháng), tăng lương 1 lần/năm
Thời gian làm việc 09:00~18:00
Nghỉ thứ bảy và chủ nhật N2Tương đương OK Kỹ sư Thay đổi ngày 9:00〜18:00
KỸ SƯ IT INFRASTRUCTURE

KỸ SƯ IT INFRASTRUCTURE

〇Dựa theo kinh nghiệm của bạn, sẽ được giao các công việc từ thiết kế đến cấu trúc hệ thống hạ tầng tại địa điểm khách hàng. 

Xem chi tiết
Ngành nghề/nghề nghiệp WEB/IT・Công nghệ thông tin
Năng lực tiếng Nhật bắt buộc N2Tương đương
Tiền lương ・Dự tính thu nhập năm 350 ~ 800 vạn yên ・Lương tháng: 21~ 44 vạn yên ※Quyết định dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng ・Tiền thưởng 2 lần/năm (Trung bình 3 tháng), tăng lương 1 lần/năm
Thời gian làm việc 09:00~18:00
Nghỉ thứ bảy và chủ nhật Kỹ sư Thay đổi ngày 9:00〜18:00 Sử dụng tiếng Anh
KỸ SƯ HÓA HỌC/ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

KỸ SƯ HÓA HỌC/ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

〇Phụ trách phát triển nghiên cứu, thiết kế quy trình, . . . với tư cách là kỹ sư hóa học/ công nghệ sinh học. Cụ thể, bạn sẽ đảm nhiệm cho một trong các công việc sau.
・Tổng hợp các hợp chất hữu cơ, phân tích cấu trúc / NMR, IR, . . .
・Phân tích bề mặt vật liệu vô cơ, phân tích thành phần / SEM, TEM, XRD, . . .
・Các lại thí nghiệm lý hóa khác nhau/HPLC, GC, . . .
・Công thức nguyên mẫu, ứng dụng, chuẩn bị, độ nhớt, đánh giá giá trị axit
・Thiết kế qui trình, mở rộng qui mô    

Xem chi tiết
Ngành nghề/nghề nghiệp Dịch vụ(BtoB)・Công nghệ sinh học
Năng lực tiếng Nhật bắt buộc N2Tương đương
Tiền lương ・Dự tính thu nhập năm 350 ~ 800 vạn yên ・Lương tháng: 21~ 44 vạn yên ※Quyết định dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng ・Tiền thưởng 2 lần/năm (Trung bình 3 tháng), tăng lương 1 lần/năm
Thời gian làm việc 09:00~18:00
Nghỉ thứ bảy và chủ nhật N2Tương đương OK Kỹ sư Thay đổi ngày 9:00〜18:00
KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ (KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM)

KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ (KHÔNG CẦN KINH NGHIỆM)

〇Phụ trách những việc như phát triển thiết kế với tư cách là kỹ sư cơ khí.
※Có nhiều công ty tiếp nhận lớn, bạn cũng có thể được huấn luyện tại các công ty lớn.

Xem chi tiết
Ngành nghề/nghề nghiệp Sản xuất・Cơ khí
Năng lực tiếng Nhật bắt buộc N2Tương đương
Tiền lương ・Thu nhập năm 350 ~ 800 vạn yên ・Lương tháng: 21~ 44 vạn yên ※Quyết định dựa vào kinh nghiệm, kỹ năng ・Tiền thưởng 2 lần/năm (Trung bình: 3 tháng lương), tăng lương 1 lần/năm
Thời gian làm việc 09:00~18:00