Giới thiệu về chương trình JP Scout

International
Students
Intern servic

Quy trình sử dụng thực tập sinh của JP

Phát hiện thực tập sinh từ nguồn JP Scout ở nhiều ngành nghề và lĩnh vực được tìm kiếm

Quý khách có thể tìm thấy những thực tập sinh tốt nhất ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, trình độ tiếng Nhật, thời gian làm việc

Tiến hành phỏng vấn với công ty thực tập mong muốn

JP Scout sẽ bố trí thời gian và địa điểm phỏng vấn. Đối với những ứng viên chưa tự tin với việc phỏng vấn có thể theo dõi để luyện tập trước các bài tập phỏng vấn hoặphỏng vấn trực tuyến ba bên.

Bắt đầu thực tập!
Thực tập sinh sẽ nhận được Thư giới thiệu việc làm nếu làm hơn 2 tháng trở lên.

Bắt đầu làm việc trong một công ty Nhật Bản. Thực tập sinh có thể vừa thực tập vừa kiếm tiền. Thực tập sinh làm tốt công việc trong vòng 2 tháng trở lên thì có thể nhận được Thư giới thiệu việc làm.
Thực tập sinh sẽ nhận được Thư giới thiệu việc làm nếu làm hơn 2 tháng trở lên.

Các công ty nổi tiếng sẽ tìm kiếm nhân sự ngay thời điểm sinh viên tốt nghiệp đại học!

Các công ty tìm kiếm nhân sự sẽ trực tiếp tìm đến những thực tập sinh có Thư giới thiệu việc làm ngay thời điểm họ tốt nghiệp.Hãy chọn nơi làm việc tốt nhất cho bạn.

Đăng ký thành viên miễn phí từ đây!

Đăng ký làm thành viên