Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Lời nói đầu

GE Partners Co, Ltd (sau đây gọi là "Công ty") công nhận tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân và quản lý đúng cách là một trách nhiệm xã hội quan trọng.
Chúng tôi tôn trọng pháp luật liên quan đến thông tin cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ quản lý trang web để khách hàng có thể yên tâm sử dụng trang web của chúng tôi (sau đây được gọi là "trang web này").

1. Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật này có nghĩa là tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail, vv của khách hàng đã cung cấp cho các dịch vụ của trang này. Thông tin có thể xác định cá nhân khách hàng bằng cách kết hợp một hoặc nhiều thông tin.

2. Về thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân của công ty chúng tôi dựa trên sự tự nguyện cung cấp thôg tin của khách hàng. Khi khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, khách hàng đã cho phép công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân theo chính sách bảo mật này.

3. Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp thông qua trang web này và cho lưu lại cho các mục đích sau:

  • Chấp nhận đăng ký, xác định danh tính, cung cấp dịch vụ của trang web này
  • Thông báo liên quan đến dịch vụ này, tương ứng với các yêu cầu, vv, thay đổi thông báo, v.v.
  • Xử lý các hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện của công ty chúng tôi liên quan đến dịch vụ này
  • Tạo và sử dụng thông tin thống kê không chỉ định thông tin cá nhân

4. Giới thiệu về chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của khách hàng ngoại trừ các trường hợp sau đây:

  • Khi có sự đồng ý của khách hàng
  • Khi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân theo luật và quy định
  • Khi đặc biệt cần thiết cho việc bảo vệ cuộc sống con người, cơ thể hoặc tài sản, và rất khó để có được sự đồng ý của khách hàng
  • Khi đặc biệt cần thiết tăng cường sức khoẻ cộng đồng hoặc thúc đẩy nuôi dưỡng nhi đồng khỏe mạnh, và rất khó để có được sự đồng ý của khách hàng
  • Cần hợp tác với các cơ quan chính phủ hoặc các cơ quan công quyền địa phương hoặc người được ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và các quy định, được sự đồng ý của cá nhân

5. Giới thiệu về quản lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được cung cấp bởi khách hàng được quản lý một cách thích hợp và cẩn thận, và để ngăn chặn nguy hiểm như rò rỉ, mất mát, sử dụng, thay đổi, truy cập trái phép, vv
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin cá nhân được thực hiện tại trang web bên ngoài được liên kết từ dịch vụ của chúng tôi tại trang web này.
Đọc kỹ nội dung các link liên quan đến bảo mật thông tin khác.

6. Tiết lộ thông tin cá nhân

Quý khách có thể hỏi, sửa và xóa nội dung thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp bất cứ lúc nào. Trong trường hợp yêu cầu tiết lộ / xóa (sau đây gọi là mở vv) Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Để ngăn không cho thông tin cá nhân của quý khách bị rò rỉ cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ, sửa chữa và xóa thông tin cá nhân của quý khách khi nhận sự đồng ý của quý khách.

7. Trách nhiệm quản lý

Tên văn phòng:GE Partners Inc.
Địa chỉ:8-73 F, Honmachi-bashi, Chuo-ku Osaka, Osaka 540-0029
Số điện thoại:06-6948-5653

Được thành lập ngày 31 tháng 10 năm 2018